POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W MTS MARKENTECHNIKSERVICE GMBH & CO. KG

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla Państwa ważna, dla nas również.
Dlatego na tej stronie informujemy, jakie dane zbieramy, do czego są nam one potrzebne i w jaki sposób możecie się Państwo sprzeciwić ich gromadzeniu.
Informacje o ochronie danych osobowych na stronach internetowych poszczególnych spółek koncernu MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG można znaleźć pod następującymi linkami:
www.inter-union.de
www.spa-automotive.de
www.fischer-die-fahrradmarke.de
www.fischer-fahrradshop.de
www.mts-gruppe.com
www.nigrin.de
www.fischer-fahrrad-kundendienst.de

1) Jaki podmiot jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych?

Za gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiada spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG jako podmiot odpowiedzialny. Wyznaczono następującego inspektora danych osobowych:

Schenker AG
Herr Maik Goehrke
Kruppstraße 4
45128 Essen

Mail: dataprotection@dbschenker.com

2) Jakie dane są gromadzone oraz w jaki sposób i w jakim celu są one przetwarzane?

Cały proces gromadzenia i przetwarzania danych służy konkretnym celom. Mogą one wynikać z konieczności technicznych, wymogów umownych lub wyraźnych żądań klienta.
Ze względów technicznych podczas wizyty strony MTS MarkenTechnikService GmbH & Co KG mogą być gromadzone i zapisywane określone dane. Np. data i czas trwania wizyty, otwierane strony internetowe, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której Państwo nas odwiedzają.
Jeśli zapiszą się Państwo do jednego z naszych newsletterów, zbierane są następujące wymagane informacje:
Forma zwracania się do użytkownika, imię, nazwisko, adres mailowy
W tym przypadku Państwa adres mailowy może zostać wykorzystany do celów reklamowych.
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, zapisujemy adres IP komputera przypisany Państwu przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji. Dane te gromadzimy, by w celu własnej ochrony prawnej przeciwdziałać (potencjalnemu) nadużyciu adresu mailowego danej osoby.
W każdej chwili mogą się Państwo wypisać z newslettera, klikając w link anulujący podany na końcu wiadomości. Jeśli nie zgadzają się Państwo na komercyjne wykorzystywanie Państwa danych, dane te zostaną poddane anonimizacji i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby analiz statystycznych.
W celu stałego udoskonalania naszej oferty gromadzimy i analizujemy dane dotyczące użytkowania w formie spseudonimizowanej pochodzące ze stron internetowych. Podstawę prawną stanowi art. 6, ust. 1, lit. f) RODO.
Jeśli wymagamy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji zawartej z Państwem umowy, stanowi ona podstawę prawną zgodnie z art. 6 (1) (b) RODO. Artykuł 6 (1) (b) RODO obowiązuje również w odniesieniu do operacji przetwarzania, które są niezbędne do zastosowania środków tymczasowych, np. gdy pytają Państwo o nasze produkty lub usługi.
Jeżeli nasza firma podlega wymogom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 6 (1) (b) RODO.
Gdy klikną Państwo na link prowadzący do zewnętrznej strony, opuszczają Państwo stronę internetową MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG. Dlatego spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treści, usługi i produkty oferowane na stronie, do której prowadzi link, ani za ochronę prywatności i bezpieczeństwo techniczne na tej stronie.

3) Jak długo przechowywane są dane?

Państwa dane są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do celu, dla którego były gromadzone (np. do realizacji umowy). Państwa dane muszą zostać również usunięte w przypadku, jeśli ich zapisywanie jest zabronione (w szczególności wówczas, gdy są niekompletne lub nie mogą zostać zaktualizowane). W sytuacji, gdy przeszkody prawne lub praktyczne uniemożliwiają usunięcie danych, są one blokowane (np. specjalne obowiązki w zakresie archiwizacji).

4) Czy dane są szyfrowane?

Przesyłanie danych i wiadomości mailowych za pośrednictwem Internetu zazwyczaj nie jest szyfrowane i dlatego nie jest chronione przed dostępem osób trzecich. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, nie można zagwarantować poufności informacji udostępnionych podczas transmisji. Dlatego zalecamy, by poufne informacje przesyłać wyłącznie drogą listową.

5) Jakie prawa przysługują użytkownikom strony MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG?

  • Mogą Państwo zażądać informacji o tym, jakie dane dotyczące Państwa są gromadzone. 
  • Mogą Państwo żądać skorygowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (blokowania) Państwa danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
  • Mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym dla spółki MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG jest: Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii-Palatynatu (niem. Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz), Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, poststelle@datenschutz.rlp.de
  • Mogą Państwo przekazać dane, które zostały nam udostępnione na podstawie zgody lub umowy (możliwość przenoszenia danych). 
  • Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę w taki sam sposób, w jaki ją Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opartego na zgodzie do czasu cofnięcia zgody.

UBy skorzystać z przysługujących Państwu praw, proszę wysłać wiadomość mailową na poniższy adres: dataprotection@dbschenker.com 

6) Czy dane udostępniane są osobom trzecim?

Przy realizacji umowy obowiązkowa jest zazwyczaj aktywacja procesorów zależnych od instrukcji, np. w przypadku operatorów centrów danych, dostawców usług poligraficznych lub spedycyjnych, a także innych stron zaangażowanych w realizację umowy. Starannie wybieramy zewnętrzne podmioty, które przetwarzają dla nas dane, i współpracujemy z nimi wyłącznie na podstawie umowy. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi instrukcjami, które wynikają z surowych przepisów umownych, środków technicznych i organizacyjnych, a także z dodatkowych kontroli. Państwa dane przekazywane są ponadto tylko wówczas, gdy wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy obowiązują w tym zakresie prawne uregulowania. Przekazywanie danych do podmiotów w krajach trzecich poza UE / EOG lub do międzynarodowej organizacji możliwe jest tylko wtedy, gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE oraz decyzję Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony.

7) Kiedy używane są ciasteczka?

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia przemyślanej decyzji za bądź przeciw używaniu ciasteczek, chyba że nie jest to bezwarunkowo konieczne dla działania strony internetowej pod względem technicznym.
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, w których mogą być zapisywane dane osobowe.
Nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu zapewnienie, że użytkownik jest świadomy gromadzenia i przetwarzania danych, również wtedy, gdy nasze strony internetowe korzystają z ciasteczek, oraz że może podjąć przemyślaną i opartą na informacjach decyzję.
Dlatego też informujemy Państwa o sposobie i zakresie zamierzonego wykorzystania ciasteczek na naszych stronach internetowych.
Zasadniczo istnieje możliwość korzystania ze stron MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG bez używania ciasteczek, jeśli nie służą one celom technicznym.
Mogą Państwo zapobiec śledzeniu za pomocą ciasteczek, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (opcje: „Nie śledź”, lista ciasteczek) lub zapobiegając, by ciasteczka były zapisywane przez podmioty trzecie. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:
 
Google Chrome    www.google.com/support/chrome/bin/answer.py

Google Browser-Add-on    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer    https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox    https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla Firefox Privacy and Security extensions    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox Do-not-track    https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera    help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html

Safari    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Ponadto zalecamy, by regularnie sprawdzać zapisane ciasteczki i usuwać je, jeśli nie są pożądane.
Używamy ciasteczek, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca danej sesji przeglądarki. Te ciasteczka są automatycznie unieważniane i usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Ten rodzaj ciasteczek nazywamy jest również „ciasteczkami sesyjnymi”. Są one wykorzystywane w następujący sposób:
Ciasteczka identyfikują użytkownika podczas wizyty strony przez czas trwania sesji.
Ciasteczka gwarantują, że raz wybrany język zostanie zachowany przez czas trwania aktualnej sesji i będzie nadal udostępniany użytkownikowi podczas przełączania się między stronami.
Funkcja ciasteczek polega na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i zapobieganiu manipulowaniu danymi i treściami, ich wyszukiwaniu i przekazywaniu do innych systemów przez osoby trzecie.

8) Statystyki Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics firmy Google Inc. („Google”), które służy do analizy statystyk sieciowych. Google Analytics używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają Państwu korzystanie ze strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki dotyczące sposobu korzystania z niej są zwykle przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywowania na tej stronie opcji anonimizacji adresów IP Google skraca Państwa adres IP w krajach Unii Europejskiej lub krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w jednostkowych przypadkach przekazywany jest na serwer Google pełny adres IP i dopiero tam skracany. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie administratora danej witryny, aby przeanalizować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzić statystyki sieciowe oraz aby świadczyć na rzecz administratora strony inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę za pomocą narzędzia Google Analytics nie jest łączony z innym danymi Google. Mogą Państwo wyłączyć obsługę ciasteczek, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takiej sytuacji nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez daną stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazaniu danych zebranych przez pliki cookies i dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z danej strony (łącznie z Państwa adresem IP) do Google i przetwarzaniu ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: optout

9) YellowMap

Strony MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG zawierają wtyczkę YellowMap. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, Państwa adres IP zostanie razem z danymi logowania udostępniony YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Niemcy.
Obowiązującą politykę prywatności znajdą Państwo na stronie www.yellowmap.com/datenschutz/

10) Nowe funkcje, aktualizacja polityki prywatności

Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcji (stan na dzień 25.05.2020). Z tego względu zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności.